Mindfulness

Mindfulness

Närvaroträning

Vi reagerar olika i olika situationer, beroende av vem vi är och vad vi har varit med om tidigare.

Många saker upplevs dock av de flesta som starkt stressande.Till exempel känner många en stark press när de har för mycket att göra på arbetet, men även i privatlivet, med vänner och familj, kan en del uppleva sociala krav som känns svåra att leva upp till. Ibland kanske vi inte känner av eller upplever oss som stressade men kroppen visar tydliga signaler i form av huvudvärk, trötthet, stelhet, andningssvårigheter osv. Uggla Massage & Wellness erbjuder närvaroträning och enkla knep i att hantera stress. Ni får tillgång till den senaste forskningen kring stress och hjärnans otroliga möjlighet till nya vägar.
Utbildning i tre delar á 1 timma per tillfälle alt kan den kortas och ske som en föreläsning vid 1 tillfälle.

Mindfulness x 3

Mindfulness Prova-på-tre-gånger

Tre tillfällen som ger insikt om hur mindfulness kan hjälpa dig i vardagen.

  • Vad händer i kroppen vid stress?
  • Hur kan jag integrera mer mindfulness i min vardag?
  • Praktiska övningar som kan användas i vardagen varvas med teori

Kost, fysisk aktivitet och mental träning

Syftet med föreläsningen är att öka kunskapen och medvetenheten inom hälsa i ett helhetsperspektiv. Föreläsningen inspirerar självutveckling både hemma och på jobbet och fokuserar på hälsa och förmågan att påverka det fysiska och psykiska humöret, välbefinnandet och prestandan genom aktiv, medveten hälsopåverkan. Föreläsningen syftar till att lära deltagarna att hitta nya tillvägagångssätt i tanke och handling.

Efter föreläsningen har deltagarna goda kunskaper om förhållandet mellan kost, fysisk aktivitet, kropp, själ och sinne i ett hälsoperspektiv och kommer att ha en verktygslåda med tekniker och färdigheter för att hitta balans och harmoni både i vardagen och på jobbet. 

Instruktören har nästan 30 års erfarenhet av fitness och hälsa. Hon är bland annat en utbildad kostrådgivare, stressterapeut, debriefingledare, spinninginstruktör och  Power Yogainstruktör. Hon har också skrivit två böcker inom näring och mindfulness