Arbetsplatsgenomgång Online

Arbetsplatsgenomgång Online

Att sträva efter god ergonomi innebär att utgå från hur vår kropp fungerar och anpassa våra möbler och redskap efter den – inte tvärtom.

Belastning är den vanligaste orsaken till anmäld arbetsskada och den vanligaste orsaken till frånvaro från arbetet. Målet är att skapa arbeten som medarbetaren kan ha länge utan att de får krämpor. En genomgång av ergonomi på arbetsplatsen är väl investerad tid i sin kropp.

Små justeringar av befintlig arbetsplats och redskap (stol, dator och ljus) kan göra stor skillnad. Ibland behövs det istället hjälp med att förändra ett beteende, som att till exempel stå mer vid sin arbetsplats. Vi hjälper medarbetaren att utifrån sina unika förutsättningar anpassa ergonomi så bra som möjligt till sin arbetsplats. Oavsett om den är på ett kontor eller hemma.

Boka en arbetsplatsgenomgång, 25 minuter online. Vi kontaktar deltagaren för ett individuellt videosamtal där hen visar sin arbetsplats och får tips på justeringar. Tillsammans försöker vi hitta de bästa lösningarna.

För företagsavtal, kontakta: ergonomi@ugglamassage.se


Ergonomicoach Marie Ericsson

Såhär tycker våra kunder:

”Vi hade beställt en ergonomiföreläsning och arbetsplatsgenomgångar på plats, men corona kom i vägen och vi valde då att köra online. Föreläsningen genomfördes live och spelades även in för att så många som möjligt skulle kunna ta del av den. Det var en tydlig, bra och klargörande session. Marie talade lugnt men engagerat, och visade att hon vet vad hon talar om. Efter föreläsningen kunde våra anställda beställa arbetsplatsgenomgång online.” Ulrika Halvarsson, HR på IDG

”Vi har anlitat Uggla Massage & Wellnes för arbetsplatsgenomgång online. Jag tycker att det var suveränt med själva ”hembesöket”. Jag fick visa min arbetsplats och fick sedan tips och idéer som förstärkt min ergonomiska arbetsställning, har rätt avstånd till datorn och är medveten om lämplig belysning. Jag går upp och rör på mig regelbundet!” Jeanette Rosén, Löne- och HR-administratör på Sveriges ingenjörer

”Uggla visar på nytänk och anpassningsförmåga genom att erbjuda Ergonomigenomgång online i dessa pandemitider. Marie på Uggla gav handfasta tids och råd kring ergonomi för mig som hemmaarbetande sedan många månader tillbaka. Jag uppskattade verkligen helhetstänket när vi på våra 25 minuter tillsammans hann diskutera olika arbetspositioner, ljus, inställningar på kontorsstolen mm. Överlag en mycket värdefull genomgång!” Jessica Hörngren, Culture & Talent Generalist på Qlik