Ergonomi

Det sunda förnuftets ergonomi

Belastning är den vanligaste orsaken till anmäld arbetsskada och den vanligaste orsaken till frånvaro från arbetet. Det har vi tagit fasta på och erbjuder föreläsning om ergonomi samt individuella arbetsplatsgenomgångar.

Att sträva efter god ergonomi innebär att utgå från hur vår kropp fungerar och anpassa våra möbler och redskap efter den – inte tvärtom.

Föreläsning Ergonomi

Föreläsningen ger tips på hur du med enkla medel kan skapa en bra arbetsmiljö och ergonomi att arbeta i.

Du får med dig kunskap om grundläggande ergonomiska principer för dig som arbetar på kontor. Vi går igenom det viktigaste att tänka på vad gäller stol, bord, dator och ljus. Ibland behövs det istället hjälp med att förändra ett beteende, som att till exempel stå mer vid sin arbetsplats.

Tid 30 min eller 45 min

Går att få på svenska eller engelska

Arbetsplatsgenomgång

Små justeringar av befintlig arbetsplats och redskap (stol, dator och ljus) kan göra stor skillnad. Ibland behövs det istället hjälp med att förändra ett beteende, som att till exempel stå mer vid sin arbetsplats. Vi hjälper medarbetaren att utifrån sina unika förutsättningar anpassa ergonomi så bra som möjligt till sin arbetsplats. Vi påtvingar dig inte dyra investeringar i onödig utrustning som inte används. Efter utfört uppdrag återkommer vi med en skriftlig rapport där vi beskriver utförda åtgärder samt förbättringspotential.

Upplägg:

  • Vi avsätter 20 minuter per arbetsplats (kan modifieras), där varje arbetsplats anpassas efter personen som använder den.
  • Efter utfört uppdrag återkommer vi med en skriftlig rapport där vi beskriver utförda åtgärder samt förbättringspotential.

Kontakta oss för prisuppgift och bokning.


Föreläsare Marie Ericsson

Missa inte våra online-utbildningar och coachning under Uggla Online. Där har vi anpassat en föreläsning och en rådgivning för hemmajobbaren.