CSR

HJÄLP OSS HJÄLPA – INSAMLINGSKAMPANJ

Låt oss gemensamt utrusta barnen i den lilla byskolan med moderna teknik så de kan få tillgång till hela världen. Vi investerar i ett starkare Internet och förser barnen med Ipads. Så att de kan ha samma tillgång till information som våra barn. Så att dom kan se att det finna hopp. Vi uppmanar våra kunder att runda upp med 10 kr. En liten insats. Men många bäckar små! Pengarna går oavkortat till insamlingen. Vill man skänka en större summa kan man göra det genom att betala in till ”Kjell Borneland Academy” via BG 228.9312. Märk bidraget KBA UGGLA. Vi kommer fortlöpande informera om projektets status.

Om Kjell Borneland Foundation

Den lilla privata byskolan ”Kjell Borneland Academy” är belägen i byn Chota Mechia Busty i nordöstra Indiens utkant nära gränsstaden Jaigaon (som på Bhutans sida heter Phuentsholing). Skolan bedriver sin verksamhet i staden Jaigaons fattigaste områden. Staden har 43.000 invånare och gränsar till Konungariket Bhutan. Den indiska lokalbefolkningen liksom bhutaneser kan dagtid här passera in och ut från båda sidor över gränsen utan några som helst formaliteter. Ytterst få västerlänningar besöker denna geografiskt avlägsna plats som ligger160.000 kilometer fågelvägen öster om huvudstaden New Delhi. Staden Jaigaon är en av två infarter landvägen om man från Indien vill besöka bergslandet Bhutan.

Kjell Borneland Academy har 60 barn från förskola upp till klass 4. Föräldrarna till skolbarnen är mycket fattiga och betalar den årliga skolavgiften efter förmåga. ”Kjell Borneland Academy” namngavs av skolans rektor & grundare (Mr Tamang) efter Kjell Bornelands beslut 2007 att inleda ett stödprojekt med skolan. Rektorn på skolan har tidigare under 30 år arbetat som lärare i Bhutan och är en högt respekterad man i byn där skolan idag är belägen. Hela familjen Tamang med två söner samt en sonhustru är lärare och mycket engagerade på skolan.

För att överhuvudtaget kunna driva en privatskola i Indien grundade Mr. Tamang ”Kjell Borneland Foundationwww.kbfoundation.eu (THE WEST BENGAL SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1961) där projekt för skolan klart och tydligt ingår; till exempel att uppföra en ny skolbyggnad. Enklare byggnad som sjukstuga (skolsköterskemottagning) där elever och deras familjer skall erbjudas kostnadsfri hälsoundersökning, behandling av småskador, samt syn och hörsel kontroll. Även skolbarnens föräldrar skall kunna erbjudas viss medicinsk hjälp.

I Sverige är Kjell Borneland tillsammans med Tina Höijer ägare av företaget Swed-Asia Travels. Företaget grundades 1996. Swed-Asia Travels bidrar med regelbundna donationer till skolan och är skolans kontaktpersoner i Sverige.