Arbetsglädje

Arbetsglädje

Arbetsplatsen som en friskfaktor

Medarbetare som mår bra är företagets viktigaste resurs! Där individen och organisationen samverkar med
hälsofrämjande insatser ökar produktiviteten och frisknärvaron. Ett strategiskt hälsofrämjande arbete stimulerar medarbetarna till att ta sitt hälsoansvar och öka sin hälsokompetens, d v s en hälsosam livsstil, energi och handlingsförmåga. Det handlar också om förmågan att hantera förändringar och problem. För organisationen handlar det om att utveckla ett mänskligt system beträffande arbetsbelastning, struktur och stöd. Det främjar hälsa, arbetsglädje och skapar förutsättningar för människors agerande och samverkan.

Arbetsglädje, hälsa och trivsel

Forskningen visar att arbetsglädje bidrar till ökad arbetsprestation. Under workshopen/föreläsningen blandas teorier och strategier med diskussioner och övningar. Forskningsrön om arbetsglädje, hälsa och trivsel. Kända friskfaktorer på arbetsplatsen, bland annat om KASAM – känslan av ett sammanhang, stöd och feedback
Möjlighetsorienterat kontra problemorienterat förhållningssätt
Hur arbetar man systematiskt med arbetsglädje, hälsa och trivsel?
Ökad delaktighet på arbetsplatsen
Handlingsplan för arbetsglädje, hälsa och trivsel

Det sunda förnuftets ergonomi

Inspirationsföreläsning om att sitta, stå och jobba rätt vid arbetsplatsen. Vi berättar allmänt om ergonomi och
vanliga felkällor till arbetsskador som ryggproblem och musarm. Med små justeringar av befintlig arbetsplats
och redskap (stol, dator och ljus) kan man göra stor skillnad. Föreläsningen ger handfasta, praktiska tips som
går att använda på en gång!