Seminarium – Hybridarbetsplatsens utmaningar och möjligheter

Hybridarbetsplatsens utmaningar och möjligheter

Hur har vår syn på arbete förändrats de senaste 5 åren? Hur skapar vi det värde som arbetet förväntas bidra till? Hur får vi vårt mänskliga behov av social samvaro och tillhörighet tillgodosett samtidigt som vi vill ha möjligheten till ett flexiblare och friare arbetsliv, genom att arbeta hemifrån?

Pandemin förde med sig ett nytt sätt att se på arbete och arbetsplatsen – platsen där vi skapar värde för kunden eller andra intressenter. Men redan innan pandemin hade synen på arbete och arbetsplatsen börjat förändrats. Frågor som hur mycket vi vill arbeta, varifrån vi arbetar och i vilken form är inte enbart frågor som digitala nomader och giggare ställer sig. Det engagerar oss oavsett ålder eller generation.

Vår anpassning till en ny verklighet öppnade upp för arbete på distans, nya digitala mötesfora, men också en större balans i livet. Forskning visar att många upplever att de har en bättre balans och är mindre stressade om de har möjligheten att jobba hemifrån en eller flera dagar i veckan. Samtidigt finns utmaningar med att hitta bra former för samarbete och social arbetsmiljö på distans.

Vilka är de utmaningar respektive möjligheter vi ser i en tid av hybridarbete och värderingstyrda medarbetare? Hur kan chefer utveckla sitt distansledarskap och skapa förutsättningar för motivation och prestation hos sina medarbetare? Och hur kan jag som medarbetare bidra till en god arbetsmiljö, värdeskapande samt egen utveckling?

Dessa och andra frågor tar vi upp utifrån forskning, trendspaning och egen erfarenhet. Tillsammans med deltagarna utforskar vi ämnet och ger enkla tips och verktyg för ett utvecklande ledarskap och ett aktivt medarbetarskap i en modern arbetsvardag.

Seminariet kan genomföras både på plats och digitalt.

Tidsåtgång: Från en timma, kan utformas tillsammans med kunden.

Kontakta oss för prisuppgift och bokning.

Vår utbildare Ingela har under 20 års tid utvecklat chefer och medarbetare genom utbildning, processledning och facilitering inom ledarskap, teamutveckling, hälsa & arbetsmiljö. Hon har erfarenhet från såväl privat som offentlig verksamhet. Ingela brinner för lärande och är ständigt på jakt efter kreativa och effektiva metoder för att lärandet ska bli till reell beteendeförändring.

Missa inte att vi även erbjuder digitala utbildningar och coachning under Uggla Online. Där har vi anpassat föreläsningar och rådgivning till att vara digitala.