Rörelsefrihet

Rörelsefrihet

”När du kommer till mig ser jag till vad din kropp behöver just där och då. Jag strävar efter att lokalisera orsaken till besvären då det ofta är mer effektivt att ta sig an det som ger upphov till smärta och stelhet än att bara behandla symptomen. Till min hjälp har jag goda kunskaper i olika manuella behandlingstekniker samt i postural träning.”

Massage – 25 min

Massage – 40 min

Massage – 50 min

Betalning görs på plats med Ugglaappen

Adress
Pilgatan 2A
413 01 Göteborg

E-post: info@pauladehollanda.com
Tel: 070 479 53 09