Workplace Ergonomics

Det sunda förnuftets ergonomi

Belastning är den vanligaste orsaken till anmäld arbetsskada och den vanligaste orsaken till frånvaro från arbetet. Det har vi tagit fasta på. Vi kombinerar teori och praktik. Många gånger kan små justeringar av befintlig arbetsplats och redskap (stol, dator och ljus) göra stor skillnad. Vi påtvingar dig inte dyra investeringar i onödig utrustning som inte används. Efter utfört uppdrag återkommer vi med en skriftlig rapport där vi beskriver utförda åtgärder samt förbättringspotential.

Upplägg:

  • Vi inleder med ett informationsmöte på cirka 30 minuter för att förklarar vad vi kommer att
    gå igenom på de individuella arbetsplatserna.
  • Vi avsätter sedan 20 minuter per arbetsplats (kan modifieras), där varje arbetsplats anpassas
    efter personen som använder den.  
  • Efter utfört uppdrag återkommer vi med en skriftlig rapport där vi beskriver utförda åtgärder
    samt förbättringspotential. 

Inkluderat i priset är informationsmöte, genomgång av aktuella arbetsplatser samt en skriftlig rapportering. Kontakta oss för prisuppgift och bokning.