Ergonomiföreläsare Marie

Marie Ericsson

Marie Ericsson är naprapat och utbildad inom ergonomi. Med 14 års erfarenhet av arbetsplatsgenomgångar och föreläsningar inom ergonomi är hon expert på kroppen och de belastningsbesvär som kan uppstå p.g.a enformiga arbetsställningar

I takt med omställningen till att många har sin arbetsplats hemma erbjuds föreläsningar och individuella konsultationer online som är anpassade till de flexibla lösningar många jobbar utifrån idag.

Se Maries utbud under Ergonomiföreläsning och Arbetsplatsgenomgång Online samt liveföreläsningen Det sunda förnuftets ergonomi.