Arbetsplatsgenomgång Online

Arbetsplatsgenomgång Online

Visit the english page

Att sträva efter god ergonomi innebär att utgå från hur vår kropp fungerar och anpassa våra möbler och redskap efter den – inte tvärtom.

Belastning är den vanligaste orsaken till anmäld arbetsskada och den vanligaste orsaken till frånvaro från arbetet. Målet är att skapa arbeten som medarbetaren kan ha länge utan att de får krämpor. En genomgång av ergonomi på arbetsplatsen är väl investerad tid i sin kropp.

Små justeringar av befintlig arbetsplats och redskap (stol, dator och ljus) kan göra stor skillnad. Ibland behövs det istället hjälp med att förändra ett beteende, som att till exempel stå mer vid sin arbetsplats. Vi hjälper medarbetaren att utifrån sina unika förutsättningar anpassa ergonomi så bra som möjligt till sin arbetsplats. Oavsett om den är på ett kontor eller hemma.

Boka en arbetsplatsgenomgång, 25 minuter online. Vi kontaktar deltagaren för ett individuellt videosamtal där hen visar sin arbetsplats och får tips på justeringar. Tillsammans försöker vi hitta de bästa lösningarna.

Tidsåtgång: 25 min
Antal deltagare: 1

Bokas via din inlogg på Wellnet.