För prenumeranter av Ugglas nyhetsbrev – Företagskontakt

UGGLAS POLICY FÖR HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

För företagskontakter som tar emot Ugglas nyhetsbrev

INTRODUKTION 

I den här policyn kallas Uggla Massage & Wellnes med orgnr: 556565-0982 för Uggla. 

Den här informationen ges till dig som användare av Ugglas bokningssystem, för att säkerställa din rätt till information enligt Dataskyddsförordningen, GDPR. 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Uggla är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas i systemet. Det innebär att Uggla har ansvar för de personuppgifter vi lagrar om dig. 

SYFTE

Huvudsyftet med insamling av dina personuppgifter är att ge dig möjlighet att ta del av de nyhetsbrev som Uggla distribuerar. Uggla hanterar dina personuppgifter endast efter ditt medgivande. 

KATEGORIER AV UPPGIFTER

De personuppgifter vi registrerar och lagrar är: 

 • Ditt namn och din e-postadress

Vi hämtar in uppgifterna på följande sätt: 

 • När du själv anmäler dig som mottagare av Ugglas Nyhetsbrev.
 • Då vi inleder en affärsrelation med det företag du representerar.
 • Då vi haft kontakt med dig och du visat intresse för att ta del av Ugglas nyhetsbrev.

DINA RÄTTIGHETER

 • Du har rätt att få de uppgifter vi lagrar om dig korrigerade.
 • Du har rätt att bli glömd .
 • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. 

Kontakta Uggla på dpo@ugglamassage.se om du vill ha hjälp att korrigera dina uppgifter, om du vill veta vilka uppgifter vi har lagrade om dig.
Vill du bli ”Glömd” Klickar du på länken för att bli avregistrerad i nyhetsbrevet.

FÖLJANDE HAR TILLGÅNG TILL DE UPPGIFTER UGGLA HAR LAGRADE OM DIG

 • Du själv .
 • Administratörer av nyhetsbreven inom Uggla.
 • Get A Newsletter.

LAGRING OCH ÖVERFÖRING

Uggla använder följande personuppgiftsbiträden för nyhetsbrev

 • Get A Newsletter (distribution av nyhetsbrev) 

Den personliga data som finns i systemet lagras endast inom EU. 

Personinformationen kommer primärt att användas i syfte att distribuera våra nyhetsbrev till dig

Uggla lagrar din personliga data i systemet under den tid du själv önskar. Om du begär det kommer dina uppgifter raderas. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part. Kontaktinformation som behövs för direktreklam kan behandlas av våra biträden. 

 ÄNDRINGAR I DENNA POLICY

Ändringar och uppdateringar i denna policy publiceras på den här sidan. 

KONTAKTUPPGIFTER

Ugglas DPO (Dataskyddsombud) 

Om Du vill kontakta Ugglas DPO så når du denne på följande e-post: dpo@ugglamassage.se