För användare av Ugglas bokningssystem

UGGLAS POLICY FÖR HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

För användare av Ugglas bokningssystem

INTRODUKTION 

I den här policyn kallas Uggla Massage & Wellnes med orgnr: 556565-0982 för Uggla. 

Den här informationen ges till dig som användare av Ugglas bokningssystem, för att säkerställa din rätt till information enligt Dataskyddsförordningen, GDPR. 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Uggla är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas i systemet. Det innebär att Uggla har ansvar för de personuppgifter vi lagrar om dig. 

SYFTE

Huvudsyftet med insamling av dina personuppgifter är att ge dig möjlighet till att boka behandlingar och administrera dessa och för Uggla att kommunicera med dig beträffande dina bokningar. Vi använder även uppgifterna till informera om tillgängliga pass som du har tillgång till att boka, de nyhetsbrev som Uggla distribuerar och till sms-erbjudanden till din mobiltelefon. Uggla hanterar dina personuppgifter endast efter ditt medgivande. 

KATEGORIER AV UPPGIFTER

De personuppgifter vi registrerar och lagrar är: 

 • Ditt namn, e-postadress, telefonnummer, personnummer och det användarnamn och lösenord du väljer.
 • Om du är användare av Ugglas behandlingar på din arbetsplats, lagrar vi även vilken som är din arbetsgivare.

Vi hämtar in uppgifterna på följande sätt: 

 • När du själv registrerar dig som användare i Ugglas bokningssystem 
 • När du kontaktar Uggla för att få hjälp att göra en bokning. 
 • När du besöker Ugglas bokningssystem från någon av Ugglas samarbetspartners som hanterar friskvårdsförmåner på uppdrag av din arbetsgivare. I dessa fall hämtas dina personuppgifter från det aktuella företaget. 

DINA RÄTTIGHETER

 • Du har rätt att få de uppgifter vi lagrar om dig korrigerade. Du kan själv korrigera dina uppgifter i den användarprofil du har registrerad hos Uggla.
  I de fall vi hämtat dina uppgifter från en av Ugglas samarbetspartners ska du kontakta det företaget för att få dina uppgifter ändrade. 
 • Du har rätt att bli glömd 
 • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. 

Kontakta Uggla på dpo@ugglamassage.se om du vill ha hjälp att korrigera dina uppgifter, om du vill veta vilka uppgifter vi har lagrade om dig eller om du vill bli glömd. 

FÖLJANDE HAR TILLGÅNG TILL DE UPPGIFTER UGGLA HAR LAGRADE OM DIG

 • Du själv 
 • Administratörer av systemet inom Uggla 
 • Utvecklare hos Forss Webbsevice AB och Dialect Katrineholm
 • Get A Newsletter
 • LINK Mobility Sweden
 • Din arbetsgivare då Uggla utför behandlingar på din arbetsplats 

LAGRING OCH ÖVERFÖRING

Uggla använder följande personuppgiftsbiträden 

 • Forss Webbsevice AB (drift och utveckling av bokningssystemet) 
 • Dialect Katrineholm (drift och utveckling av bokningssystemet) 
 • Get A Newsletter (distribution av nyhetsbrev) 
 • LINK Mobility Sweden

Den personliga data som finns i systemet lagras endast inom EU. 

Personinformationen kommer primärt att användas i syfte att handha funktionaliteten av Ugglas bokningssystem. 

Uggla lagrar din personliga data i systemet under den tid du själv önskar. Om du begär det kommer dina uppgifter raderas. 

Har du inte varit aktiv i systemet under 1 år kommer Uggla att avaktivera din användarprofil och Ugglas kommunikation med dig kommer att upphöra. Du kan alltid kontakta Uggla för att bli återaktiverad inom ytterligare 1 år. Har du inte varit aktiv i systemet under 2 år kommer Uggla att radera dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att registrera dig igen.  

Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part. Kontaktinformation som behövs för direktreklam kan behandlas av våra biträden. 

 ÄNDRINGAR I DENNA POLICY

Ändringar och uppdateringar i denna policy publiceras på den här sidan. 

KONTAKTUPPGIFTER

Ugglas DPO (Dataskyddsombud) 

Om Du vill kontakta Ugglas DPO så når du denne på följande e-post: dpo@ugglamassage.se