Medvetna val och sunt förnuft

Tid

Även att inte välja är ett val som får konsekvenser. Är ditt liv som du vill att det skall vara? Säger du ibland ”jag är som jag är och det går inte att ändra på!”? Tänk om det är ett inlärt beteende som det faktiskt går att ändra på, om du bara kommer på vad du skall göra annorlunda.