Ledarskap, effektivitet och välmående

Tid

Att leda och verka i dagens samhälle är mer komplicerat än tidigare. Oavsett om det handlar om att leda sig själv, leda andra eller leda team. Vi är ett av de första företagen i Europa att erbjuda utbildningar och workshops grundade på utvecklingsprogrammet Search Inside Yourself (SIY)Search Inside Yourself (SIY) är grundat och utvecklat på Google i samarbete med några av världens främsta forskare och ledarskapsprofiler. Resultaten av de här insatserna är minskade sjukskrivningskostnader, ökad produktivitet och förstärkt ledarskap.  

VARFÖR? 

Våra utbildningar och workshops ger verktyg för ökat fokus, högre självkännedom och stabilitet så att människor kan skapa bättre förutsättningar för sig själva och andra att leva och verka mer hållbart och effektivt. Deltagarna ges färdigheter i att leda sig själva bättre oavsett yttre omständigheter. Kursen lägger även grunden för en ökad emotionell intelligens, en färdighet som är avgörande i dagens arbetsliv.  

Vi blir konstant distraherade, och det är lätt att bli stressad och överväldigad. Dagens kunskapsarbetare och ledare ställs inför en komplex verklighet med stora förändringar och ett överflöd av information. Många av oss saknar färdigheter för att navigera framgångsrikt under inflytande av dessa krav. Vi lär ut väl beprövade färdigheter för att ni på ett enkelt sätt skall kunna finna glädje, hållbarhet och effektivitet i det ni är bra på. 

Upplägg: 

SEARCH INSIDE YOURSELF – 2-dagars utvecklingsprogram  

Uggla Massage & Wellness kan nu som ett av de första företagen i Europa erbjuda den kompletta Search Inside Yourself utbildningen. Det sker i samarbete med två certifierade lärare. Search Inside Yourself (SIY) är grundat och utvecklat på Google i samarbete med några av världens främsta forskare och ledarskapsprofiler. Deras utbildningar är baserade på det senaste inom ledarskaps- och hjärnforskning. Mer än 20 000 Googlare har genomgått SIY och programmet som är det mest populära av alla utbildningsinsatser på Google. Den primära anledningen till att Google började arbeta med SIY var de ökande stressnivåerna inom företaget. Mycket tack vare dessa insatser är medarbetarna gladare och har verktyg för att arbeta hållbart. Arbetet med SIY har varit framgångsrikt och stressnivåerna är förändrade positivt. Ytterligare ett resultat av SIY är att teamarbetet fungerar bättre och målsättningarna med de här insatserna nu är att alla medarbetare på Google har rätt till att ha bra chefer.    

IMPLEMENTERAT HOS SAP 

SAP är ännu ett företag där man på bredden implementerat SIY-2 dagars program och även där har flera tusen medarbetare genomgått insatser. SAPs ambition med att implementera Self-Awareness, Emotional Intelligence & Self-Management var bristande engagemang hos medarbetare. Tack vare de här insatserna så har man ett ökat engagemang och man har ändrat målsättningen med insatserna till att nu handla mer om kreativitet och innovation. Även på SAP är detta den mest populära av alla utbildningsinsatser. På SAP har man mätt effekten av insatserna och man ser en ökning av fokus, effektivitet och minskad stress. Man har en ”return of investment” på insatserna på 200%, mätt på engagemang, management-trust och minskade korttidssjukskrivningar.  

Andra företag som implementerat de här verktygen är bland annat Apple, Aetna, LinkedIn, Accenture, Ford och Microsoft.  

För resultat se https://siyli.org/results. Ni finner mer information på https://siyli.org men tveka inte att höra av er till lisa@ugglamassage.se om ni har några frågor.  

KORT INFORMATION OM KURSLEDARNA SANNA RYD & MATTIAS LINDROTH 

Både Sanna och Mattias blir under våren 2018 certifierad av Search Inside Yourself Leadership Institute som lärare i det välrenommerade 2-dagarsprogrammet “Search Inside Yourself”. 

Sanna är beteendevetare och vetenskapsjournalist som regelbundet följer neurovetenskapens forskningsfront och publicerar artiklar i Missing Links forskningsbank. Ofta anlitad föredragshållare om kunskapen om hjärnan. Facilitator för Missing Links MindVIEW-program och leder mindfulness och yoga på jobbet. Har genomgått utvecklingsprogrammet “Engage” i mindfulnessbaserad emotionell intelligens som genomförs av Search Inside Yourself Leadership Institute i USA. 

Mattias har ett förflutet som företagsledare, entreprenör och chef. Har drivit och lett företag med extrem tillväxt och arbetat inom stora internationella organisationer inom bland annat bil- och filmbranschen. Mattias är utbildad inom marknadsföring, ekonomi och ledarskap samt vid Search Inside Yourself Leadership Institute i USA. Idag coachar han elitidrottare, utvecklar företagsledare individuellt, håller kurser och föreläsningar i ledarskap, hållbarhet och effektivitet för större grupper.  

 

Workshops/föreläsningar 60min – 1 dag 

Både Sanna och Mattias är ofta anlitade för föreläsningar och workshops. Dessa grundar sig till stor del på den senaste kunskapen om hjärnan och hur vi med kunskap om dess funktioner kan utveckla vårt ledarskap, vårt fokus och påverka vårt välbefinnande.  

Precis som med en muskel kan du faktiskt träna din hjärna till att bli starkare och klara av mer påfrestningar. Genom kunskap och praktiska övningar baserade på neurovetenskaplig forskning kan du lära dig hur du kan ta kontroll över dina mentala resurser och därmed dina resultat. 

Förmågor som skapar ett modernt ledarskap, lägger grunden för effektivitet, starkt samarbete och ger dig förutsättningar för att må bra. Grunden för dessa resultat är träning. Vi ger verktyg och hjälper er att skapa struktur för att faktiskt träna förmågor som leder till långsiktiga resultat.  

 

Löpande implementering 

Det visar sig i forskningen att för att skapa bestående beteendeförändringar är insatser utspridda över tid gynnsamma. Vi ger möjligheten att ha löpande föreläsningar/”träningstillfällen” för att på djupet bygga hållbar förändring. Många företag erbjuder idag veckovisa tillfällen för att verkligen ge medarbetare verktyg och struktur för att kunna prestera på topp och må bra.