Hälsoinspiratörsutbildning

Tid

Aktiva och kunniga hälsoinspiratörer bidrar till ett framgångsrikt och hälsofrämjande friskvårdsarbete.
Hälsoinspiratörerna motiverar och inspirerar sina kollegor till att delta i hälsofrämjande aktiviteter, arbetar
hälsofrämjande och utvecklar sin förmåga att ta sitt hälsoansvar.

Kontakta oss för offert och upplägg.