Det sunda förnuftets ergonomi

Tid

Inspirationsföreläsning om att sitta, stå och jobba rätt vid arbetsplatsen. Vi berättar allmänt om ergonomi och
vanliga felkällor till arbetsskador som ryggproblem och 
musarm. Med små justeringar av befintlig arbetsplats
och redskap (stol, dator och ljus) 
kan man göra stor skillnad. Föreläsningen ger handfasta, praktiska tips som
går att 
använda på en gång!

Priser

min
|
kr