Arbetsplatsen som en friskfaktor

Tid

Medarbetare som mår bra är företagets viktigaste resurs! Där individen och organisationen samverkar med
hälsofrämjande insatser ökar produktiviteten och frisknärvaron. Ett strategiskt hälsofrämjande arbete stimulerar medarbetarna till att ta sitt hälsoansvar och öka sin hälsokompetens, d v s en hälsosam livsstil, energi och handlingsförmåga. Det handlar också om förmågan att hantera förändringar och problem. För organisationen handlar det om att utveckla ett mänskligt system beträffande arbetsbelastning, struktur och stöd. Det främjar hälsa, arbetsglädje och skapar förutsättningar för människors agerande och samverkan.