Arbetsglädje, hälsa och trivsel

Tid

Forskningen visar att arbetsglädje bidrar till ökad arbetsprestation. Under workshopen/föreläsningen blandas teorier och strategier med diskussioner och övningar. Forskningsrön om arbetsglädje, hälsa och trivsel.                                                  Kända friskfaktorer på arbetsplatsen, bland annat om KASAM – känslan av ett sammanhang, stöd och feedback
Möjlighetsorienterat kontra problemorienterat förhållningssätt
Hur arbetar man systematiskt med arbetsglädje, hälsa och trivsel?
Ökad delaktighet på arbetsplatsen
Handlingsplan för arbetsglädje, hälsa och trivsel