Taktil massage

Tillgänglighet

sthlm
gbg

Från stunden vi föds till vårt sista andetag, är vi alla beroende av beröring för vårt fysiska och psykiska välmående. Det är därför vi rör vid den onda kroppsdelen när vi slagit lilltån i soffkanten, vi trycker händerna mot tinningarna när vi har huvudvärk, eller klämmer på magen när vi känner att allt inte står riktigt bra till. När små barn gråter klappar vi dem gärna och försöker av ren instinkt att trösta dem med lätt beröring.

Samhället vi lever i främjar dock distans snarare än närhet – till och med medlemmar av samma familj kan ibland leva helt skilda liv. Resultatet blir ständigt växande känslor av meningslöshet, ensamhet samt koncentrationssvårigheter. Man har försökt motarbeta detta genom kampanjer som Röda Korsets kramkampanj, för att uppmuntra människor att byta ensamhet mot gemenskap. Sanningen är att beröring i rätt mängd – och av rätt personer – kan göra mycket för att förbättra din hälsa i alla avseenden. Det är också därför som taktil massage finns – en form av omvårdnad genom beröring som kan åtnjutas av alla, från nyfödda till de som är långt komna in på livets höst.

Lite historia om taktil stimulering

Året var 1984. Det var en vanlig arbetsdag för Gunilla Birkenstad, som jobbade inom vård och omsorg för psykiskt utvecklingsstörda personer. Hennes patient var en man som led av epilepsi, och ej kunde gå eller tala. Hon lade handen på hans arm för att upprätta kontakt. Efter en stund märkte hon att mannen hade rätat ut armen, något ovanligt för honom. Gunilla funderade på detta en stund, och lade händerna på mannens andra arm för att pröva. Denna rätades efter hand också ut, och en ny idé började ta form. Skulle beröring verkligen kunna fungera som en effektiv behandlingsmetod?

Efter att ha blivit mjukt berörd över hela kroppen, började mannen andas lugnare, upprätthålla ögonkontakt med andra människor i rummet och ge tecken på välmående. Då förstod Gunilla att hennes tankegång hade fört henne i rätt riktning, och detta ledde till kontakt med en expert på ämnet: Professor Kerstin Uvnäs-Moberg på Karolinska Institutet, som undersökt effekten av beröring i över 20 år. Intensiv forskning följde denna upptäckt, och resultatet var alltid densamma: beröring har en positiv inverkan på en människas hälsa, oavsett ålder. Det var så behandlingsmetoden taktil stimulering började ta form.

Vad är taktil massage?

Taktil massage är en massageteknik som går ut på att aktivera beröringsreceptorerna med milda, omslutande beröringar och varsamma, mjuka strykningar. Namnet på tekniken kommer från de latinska orden tangere och tactilis, ett verb och ett adjektiv som båda syftar på beröring. Taktil massage betyder alltså beröringsmassage. Den går ut på att med lyhördhet, omtanke och respekt förse personen med den behandling som behövs för att aktivera kroppens parasympatiska nervsystem – det som tar kontrollen när vi minskar på stressen och vilar. Bland de många positiva effekterna av att aktivera detta nervsystem finns:

 • Stresshormonerna minskar i antal och må-bra hormonet ökar.
 • Hjärtverksamheten minskar och blodtrycket sjunker.
 • Matsmältningsapparaten stimuleras att arbeta bättre.
 • Kroppens immunförsvar förstärkas.

Teknikerna som används vid taktil massage är specialutvecklade för att maximera den lugnande effekten. Strukturen har utvecklats för att följa beröringsreceptorernas läge och täthet. Varje kund behandlas individuellt efter egna önskemål.

Hur går en taktil massage till?

Tekniken anpassas till varje individ, men det ska aldrig göra ont. För att skapa en avslappnande miljö, ges massagen i ett stilla rum med dämpat ljus. Du som ska njuta av massagen får ligga på magen på en massagebänk, men endast den kroppsdel som ska masseras ska vara bar. Resten av din kropp är inlindad i filtar, som ska hjälpa dig att bevara värmen – ett viktigt faktor när det gäller taktil massage. Du får själv välja om du vill lyssna på avslappningsmusik eller ha det helt tyst i rummet. Massageterapeuten kommer att börja med en avslappningsövning, och sedan gå vidare till själva terapin. Hen kommer att värma massageoljan en stund i händerna, och sedan beröra den kroppsdel som ska masseras med mjuka, kontinuerliga rörelser som följer en lugn rytm. Det är del av terapeutens arbete att vara uppmärksam på ditt kroppsspråk, för att på så sätt maximera avslappningen och hjälpa dig dra bästa möjliga nytta av behandlingen.

Massageterapin börjar med benen, sedan går man vidare och masserar ryggen, nacken och huvudets baksida. Du får då vända dig om och terapeuten kommer att ta itu med ansikte, bål, mage, armar, händer, ben, och avsluta med fötterna. Hela terapin kan ta mellan 45 – 75 minuter. Detta är din egen tid – så du får själv välja om du vill prata, lyssna lugnt på musiken eller rent av koppla av och sova en stund.

Vilka effekter kan jag vänta mig?

Förutom den självklara fördelen att massagen lindrar stress och låter dig slappna av, för denna metod även med sig många andra positiva effekter. Terapin hjälper dig att öka din medvetenhet om vad som pågår i ditt inre, och du kommer i bättre kontakt med dina känslor. Detta kommer att hjälpa dig att öka din vakenhet och känna större intresse för omvärlden, samtidigt som din kommunikationsförmåga lite i sänder ökar. I takt med detta stärker du din kroppsuppfattning och höjer din självkänsla, vilket bidrar till ett stärkt immunförsvar och smärtlindring. Din mag- och tarmfunktion finslipas, och blodtrycket sjunker. Ju oftare du åtnjuter denna form av massage, desto fler av dessa fördelar kommer du att upptäcka sker i ditt liv. Och det är just därför som taktil massage har upplevt en avsevärd ökning i popularitet.

Priser

25 min
|
420 kr
50 min
|
720 kr

Taktil massage & Behandling i Stockholm. Beröring är viktigt!

Vem kan bli behandlad med taktil massage?

Svar: Alla. Eftersom metoden anpassas till varje individ, kan alla från födseln till näst intill dödsfallet dra nytta av denna terapi. Men vissa åldersgrupper behöver den mer än andra. Taktil massage används under många olika omständigheter, till exempel dagcenter, förskola, rehabilitering, servicehus, sjukhem, mödravård, särskola, sjukhus samt smärtbehandling. Några exempel på de som har störst nytta av denna sorts behandling är:

 • Spädbarn, speciellt föräldralösa barn. Människor som från tidig ålder berövats beröring kan utveckla personlighetsproblem när de blir större, om de ens överlever tillräckligt länge för att växa upp. Det taktila sinnet är det första som utvecklas, och är spädbarns främsta sätt att utforska den värld de satts att leva i. Det har bevisats att om dessa små inte får uppleva kärleksfull, omsorgsfull beröring kan de bli allvarligt sjuka och till och med dör. Detta trots att alla deras andra fysiska behov tagits hand om. Vissa barn har slutat gråta av ren hopplöshet, för att ingen uppmärksammar deras tårar. Detta kan ha en stark negativ inverkan på deras tillväxt och mognad. Som vuxna kan de få problem med osäkerhet, låg självkänsla och låg stresstålighet. Som förälder gör du därför väl i att läsa på om taktil massage – att lära dig tekniken kommer att stärka din anknytning till dina barn, och hjälpa dem känna sig trygga och älskade under hela deras vandring mot vuxenlivet.
 • Personer som utsatts för trauma, oavsett åldern. Sorg, smärta och andra obearbetade känslor stannar kvar – även om man kanske inte tänker på dem alltför ofta, så finns de där och har en ständig inverkan på beteende, relationer och välmående. En taktil massage behandling ger individen chansen att nå djupt in i sig själv och ta itu med dessa känslor. Medvetenheten om kroppen, känslorna och tankarna ökar, och det som inte kan sägas med ord behandlas då med terapi. Massagen är som effektivast när den kombineras med samtalsterapi, eftersom detta skapar en helhetskänsla, och personen får hjälp genom allt det svåra.
 • Personer som lider av höga stressnivåer. Du, vars livsstil för dig bort från andra människor och håller dig på högspänn den större delen av din tid, kan ha stor nytta av taktil massage. Terapin kan ge dig tillgång till den mänskliga kontakten vi alla behöver, och skapa en enkel miljö där vi kan vara oss själva och känna oss integrerade och accepterade. Risken för depression ökar avsevärt hos de som inte får någon form av kontakt med andra människor, eftersom känslor av isolering och sorg ökar. Även du som tycker att det är svårt med beröring kan lära dig att ta emot kroppskontakt, och därmed öka din livskvalitet. Om du så vill, kan du bli behandlad fullt påklädd. Terapeuten kommer självklart att ta hänsyn till dina individuella omständigheter – till exempel traumatiska skeenden du fått vara med om, störningar i din hormonproduktion eller kanske autistiska personlighetsdrag som påverkar ditt sätt att uppleva beröring.
 • Äldre människor. År 1972 visade en studie att de personer som fick uppleva kroppskontakt och beröring mest sällan var över 66 år gamla. När barnen vuxit upp och flyttat hemifrån, vänner tappar kontakten och livskamraten kanske blir sjuk eller går bort, ökar risken för depression hos äldre människor avsevärt. Detta beror på att behovet för beröring inte längre blir tillfredsställt. En omtänksam, omsorgsfull taktil massage kan då förse den kontakt som personen kräver, och försäkra dem om att de är i trygga händer. Den medvetna, strukturerade behandlingen frigör må-bra hormonet, och detta skickar signaler till hjärnan så att den höjer smärttröskeln, sänker blodtrycket och minskar på stresshormonerna, vilket bara innebär goda nyheter för äldre människor som ska kunna sköta sin hälsa med gradvis sinande krafter och ofta utan andras hjälp.
 • Demenspatienter. Demens är en progressiv sjukdom som karakteriseras av att personens intellektuella förmågor sakta försvinner. Minnet försämras, det logiska tänkandet går förlorat och personligheten förändras. Demenssjukdomar kan delas upp i tre grupper: primärdegenerativa demenssjukdomar, där hjärncellerna förstörs utan någon känd anledning; vaskulära demenssjukdomar, där hjärnan skadats på grund av störningar som blödning eller hjärninfarkt; och sekundära demenssjukdomar, där hjärnan skadats av andra omständigheter som alkoholmissbruk, brist på B12-vitamin, tumörer, infektioner eller vätsketryck i hjärnan. Men oavsett vilken sorts demens personen lider av, måste omvårdnaden vara individuellt anpassad. Vårdnadshavaren måste samla in information om vem patienten var innan sjukan, hens livshistoria och personlighet. Demenspatienter behöver känna att den miljö de nu befinner sig i är lugn och trygg, för att minska risken för panik om de till exempel inte känner igen sig. Och det är i detta avseende som taktil massage kommer till sin rätt: terapin ökar samspelet mellan patienten och vårdaren, och huden – kroppens största sinnesorgan – stimuleras. Detta underlättar den icke-verbala kommunikationen, vilket kan upplevas som väldigt skönt för den demenssjuke, som kanske fumlar efter ord hela tiden bara för att upptäcka att hens förmåga att uttrycka sig är för evigt försvunnen. Beröringen låter även patienten känna att hen är viktig och uppmärksammad, vilket kan lindra känslor av oro och stress som ofta leder till ”svårt” uppförande. Eftersom personen oftast känner på sig att något är fel, tenderar demenssjuka att gömma sig. Taktil massage kan hjälpa patienten att motarbeta dessa negativa känslor, och på detta sätt bidra till en avslappnad miljö på vårdnadshemmet.
 • Därför reagerar vi positivt på beröringen

  Det viktiga taktila sinnet är det första som utvecklas – långt innan öga eller öra börjar ta form, täcks embryot av läderhud som innehåller receptorer för allt som spädbarnet kommer att uppleva: beröring, värme, kyla, tryck, vibrationer och smärta. När vi upplever omsorgsfull beröring reagerar samma nerver som har att göra med smärta och obehag. Dessa kallas CT-fibrer, och deras funktion är att skicka positiva signaler till din hjärna när någon rör vid dig, så att du upplever välbehag. Hjärnan utsöndrar då må-bra hormonet, och du börjar andas djupare, slappna av och lite i sänder känna dig gladare. Hormonet hjälper dig även genom att lindra svåra smärtor, och för dig närmare andra människor – det är det hormonet som utsöndras fritt vid kroppslig beröring, sex, förlossning och amning, och bidrar till skapandet av en trygg och lugn känsla.

  All beröring är dock inte bra. Kroppen använder gärna de känslorna som skapas vid beröring för att komma ihåg de personer som gjort det förr – och det kan handla om kärleksfulla smekningar eller hårda slag. Därför att det viktigt att din massör förstår sig på kroppsspråk, och håller kommunikationen öppen: eftersom detta är din tid och en chans för dig att slappna av och ta det lugnt, måste du kunna känna dig bekväm med behandlingen, och fri att säga till om du vill att en viss rörelse ska upphöra. Beröringen ska aldrig kännas som en kränkning av din integritet.

  Så fixar du lite extra fysisk närhet

  Bristen på fysisk närhet, och konsekvenserna som detta för med sig, har fått smeknamnet skinhunger – hudhunger. Konsekvenserna av detta är bland annat en känsla av värdelöshet, av att något i livet inte står rätt till. Allt fler människor är ensamstående, och även de som bor tillsammans med familjen saknar ofta denna nära beröring. Du som suktar efter fysisk närhet kan komplettera din massageterapi samt hjälpa de dina att motverka ensamhet med följande enkla tips:

  • Skaffa ett husdjur att kela med. En liten krabat som väntat hela dagen på att du ska komma hem för att kunna krypa upp i ditt knä och bara känna sig älskad, kan få dina nivåer av må-bra hormonet att skjuta upp i höjden och på ett par minuter göra din dag.
  • Glöm inte de små detaljerna med din partner: håll varandra i handen under en promenad, massera varandra, försumma inte godnattkyssen: alla dessa saker kommer att stärka bandet mellan er, samt hjälpa er att motverka stress och finna glädje i vardagen.
  • Har du barn? Försumma inte deras emotionella behov! Krama dem ofta. Vill de inte kramas kan du försöka att brottas lite med dem på skoj – bara du ser till att de får uppleva lite kroppskontakt varje dag.
  • Krama dina vänner lite nu och då!

  Skaffa taktil massage

  Hälsa på hos oss på Uggla Massage & Wellness för att åtnjuta det skönaste avbrottet i din vardag som du kan tänka dig. Här kan du boka taktil massage, klassisk massage och mycket annat. Terapeuterna som arbetar hos oss är alla välutbildade, kunniga i sin bransch, och de brinner för sitt arbete. Målet är att hjälpa dig bli den bästa versionen av dig själv. Detta åstadkommer du genom att minska stress och press, ta itu med undangömda känslor och lära känna dig själv bättre, samt komma i bättre kontakt med din kropp.

  Nyckeln för en lyckad behandling av taktil massage är respekt för kunden som person, dina önskemål och behov, och det är denna respekt och omsorg som utmärker våra terapeuter: du kommer att bli väl omhändertagen. Därför är massage en klok investering: du främjar din egen hälsa och ditt välmående. Detta kommer att ha en positiv inverkan på alla de andra aspekterna av ditt liv – bättre prestationsförmåga på jobbet tack vare massagens effekt på koncentrationsförmågan, ett bättre privatliv eftersom må-bra hormonet får flöda fritt och hjälpa dig bygga upp varande förhållanden med de du älskar, och ett lugnare liv utan den förtärande stressen.

  Är du företagsledare? Samla lite bra-chefpoäng åt dig själv genom att bjuda dina anställda på massage. Detta kommer garanterat att förbättra miljön på kontoret. Dina anställda kommer att bli motiverade att arbeta hårdare, och de får mer gjort på mindre tid. Hos Uggla Massage och Wellness kan du boka den behandling som ni alla på kontoret behöver, samt få del av personalens kloka råd.